30.03.2018

Romanje v Emavs 2018 nekoliko drugače

02.04.2018: Podnanos
Velikonočni ponedeljek je že nekaj let "rezerviran" za romanje v Emavs. Naš "Emavs" bomo letos doživeli nekoliko drugače (zakaj izveš na samem romanju). Vabim vas v Podnanos ob 14.00.
Če nam bo vreme kolikortoliko naklonjeno, bomo šli najprej na daljši sprehod in se ob 18.00 udeležiči predstavitve otorške knjige "Na preprihu Škratjedola", ki bo v Marijini dvorani v Podnanosu. Knjiga je delo domačinke Ide Semenič in ilustratork Mie Fabčič in Nike Božič, vnukinj avtorice.

Kdor pa želi priti že prej se lahko pridruži tradicionalnemu pohodu z Lozic k cerkvi Marije Magdalene. Sveta maša bo 12. uri pri podružnični cerkvi Marije Magdalena. K cerkvi Marije Magdalene lahko pridemo v organizaciji TD Zdravljica, ki na ta dan organizira pohod v Emavs. V tem primeru je start ob 10.00 iz pred cerkve na Lozicah. V drugem primeru bomo šli z avtomobili iz Podnanosa okrog 11.00.

Po maši je predvideno druženje pred cerkvijo in v TD Zdravljica bi radi vedeli vsaj okvirno število, ker pripravljajo okrpčilo.

Dobrodšli!


Tomaž Kodrič