Srečanje, Znamenje, Daritev, Zaveza

20070102-taizejska_molitev-fgf_nx1d0267.jpg

Tretja postna nedelja

Jeruzalemski tempelj – za Jude pojem.

Z nobeno zgradbo, z nobenim krajem ni bilo povezano toliko pričakovanj, ponosa, žrtev in daritev, upov in molitev, kakor s templjem.
Bog sam si je izbral ta kraj: "To je moje počivališče za vedno, tu bom prebival, ker sem si ga zaželel" (Ps 132,14).
Kakor se je počasi pozunanjila njihova vera, tako se je poplitvil in spridil njihov odnos do templja. V njem so videli samo svojo ustanovo, delo lastnih rok in pašo za oči, pozabljali pa, da je srce templja Bog in njegova navzočnost.

Jezusu se je ta kramarski duh zagnusil. Stopil je v tempelj in neprizanesljivo pometel z vso navlako v njem. Seveda si je s tem nakopal smrtno sovraštvo nadute tempeljske duhovščine, a gorečnost za Božjo hišo mu je to narekovala.
Tempelj je hiša molitve in češčenja Boga, zato mora ostati svet.

Apostoli pa so v luči Jezusovega vstajenja spoznali, da je govoril o templju svojega telesa. S svojo daritvijo na križu je odpravil tempelj kot kraj srečevanja z Bogom. Iz njegovega prebodenega srca tečejo potoki žive vode, ki se po krstu pretaka v nas. Tako postanemo svetišče Boga nosilci Kristusa in prevodniki Božjega Duha.
Kakšno čudovito poslanstvo za nas pa tudi kakšna odgovornost!

In vendar kako radi pozabljamo na to svojo izbranost in svoje svetišče oskrunjamo z različnimi maliki. S tem se izneverimo živemu Bogu, ki tudi nam, kakor nekdaj Izraelcem, zapoveduje: »Ne imej drugih bogov poleg mene«.

Zares, koliko bogov, malikov, idolov je marsikdaj v mojem srcu!

Čas posta je KLIC. Očistimo tempelj svojega srca. Tudi za nas je Jezusov bič lahko milost. Čeprav nas bo bolel, bo za nas zdravilen, saj bo pregnal vse tisto, kar nam onemogoča, da bi res bili to, kar po Božji milosti smo: živo svetišče živega in svetega Boga!

Danilo Kobal
476_7680.JPG

Molitev

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19:

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

12.02.2021

Tedni duhovnosti 2021

V gibanju POT vabimo julija in avgusta 2021 na tedne in vikende duhovnosti.
26.02.2021

2.postna nedelja

120_2068.JPG

Na drugo postno nedeljo nam Cerkev ponuja v razmislek pomenljive odlomke beril in evangelija, ki v meni prebujajo neizčrpen vir razmišljanja…

21.02.2021

1. postna nedelja

22.01.2021

Nedelja Božje besede

mfolder

Papež Frančišek je leta 2019 tretjo nedeljo v januarju razglasil za nedeljo Božje besede. Vabi nas, da obnovimo in poglobimo odnos z njo.