Srečanje, Znamenje, Daritev, Zaveza

Velika noč 2019

Popotniki voščimo

Kristus je vstal! Aleluja!

Naj nas moč Vstalega Odrešenika okrepi, napolni z novim upanjem in vsem podeli mir!

Blagoslovljene Velikonočne praznike, vošči Miran Mavri

Tudi jaz vam voščim : veselje in blagoslov za vse velike in male petke, nedelje in svetke! Aleluja!

Lojze Milharčič

Dragi prijatelji!

Upanje umre zadnje in temu se ne smemo odpovedati in pa veri, da ima vse svoj smisel.

Iz zavedanja, da smo ljubljeni z večno Ljubeznijo moremo črpati moč in pogum za korake vsakega novega dne z veseljem .

Vsem vam želiva tega upanja, vere in ljubezni, ki nam jo podarja iz trpljenja in smrti vstali Zveličar.

Aleluja, veselimo se.

Nada in Lojze

… in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. (Jn 12, 32)

ALELUJA!

Naš Odrešenik je premagal smrt in zlo.

Predajmo mu svoje življenje,

da bo po nas premagal zlo tega sveta

in pritegnil k sebi ves svet.

BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ!

Družina Čajko

»Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je vstal!« (Lk 24, 5-6)

Kristus je vstal, Kristus živi!

Tudi nas to sporočilo kliče in vabi, da bi zapustili gotovost starega, neodrešenega in stekli do praznega groba, vstopili, videli in verovali!

Doživeto veliko noč in radostno alelujo!

Tomaž

Dragi (Po)potniki! Ko se spominjam vseh dogodkov našega- tudi mojega odrešenja, mi v glavi odmeva le ena mise. Kako je to vse skupaj mogoče? Da gre nekdo prav zame na križ in v smrt, da mi v svoji nori ljubezni vse odpusti že prej preden prelomim zavezo in me ima nedoumljivo rad. Tako rad, da mi podari večno življenje. Verjeti v čudeže ni kakšen poseben problem, toda verjeti v vsej polnosti v Vstajenjsko ljubezen, ki mi je darovana, to je pa včasih težko. Želim vam, da začutite Življenje, ki je po Jezusu premagalo smrt in odgovorite na praznino groba s polnostjo veselja svoje duše. Naj se radost Aleluje udejanji v Njegovih besedah:« Karkoli ste storili enemu teh najmanjših bratov, ste meni storili.«

Drago Kozinc

Ne vem, kaj bo z menoj, ko dozorim za odhod, ko bo ta corpus delecti, telo, ki nam je /bilo/ v veselje, šlo v reciklažo . . .
Vem pa zagotovo, da sem poklican biti homo erectus, vzravnani, ne pa plazeči se človek.
A vse slabe navade me tlačijo dol. V vseh odnosih. Bom kdaj uspel vstati, se izviti izpod
tega bremena? Je to mogoče brez pomoči? Navdihovalec jo nevsiljivo ponuja.
Stopi z menoj, ki sem Pot, Resnica in Življenje. Deležen boš /krvavega/ potu,
poslednje resnice in polnega, večnega življenja, če si pripravljen tudi umreti.

Za najbolj vredne stvari se plača najvišjo ceno - hkrati pa ni kupčije,
navržene so nam milostno, ker smo res(-nič-)ni v svojih prizadevanjih
zanje. Zvesti do Golgote, Lobanje. Večji trpini globlje počivajo.
Vedno znova se mi ponuja bolnišnični grafikon - pri živem
niha globoko in visoko, velike žalosti in velika veselja,
pri odhajajočem se umirja ob abscisni osi, niti več
ne trpiš niti se veseliš, čumiš in se izgubiš . . .

A zdaj smo sredi borb, kjer kdo odide sredi evforije,
(npr. pokojni Vili Stegu ob rezultatu plebiscita)
mnogi drugi v mukah agonije . . . tisto, za kar si
se gnal, sprejme potem tvojega duha, ki je oživljal
to posodo častivredno, ki jo izmenično čistimo in polnimo,
to naše potencialno rešnje, zaenkrat še grešnje telo!
Kako bo po tem, bom videl, a nisem nestrpen.

Voščim najkrepilnejših misli in občutkov ob
Voskresenju, kot Rusi rečejo nedelji!
Naj bo vsak dan Gospodov dan!
Če ni Njegov, čigav je potem?

VinKos

"O srečna krivda, ki je smela imeti takšnega in tako velikega Odrešenika"

Letos se me Velika noč dotika in me vabi k premišljevanju o mojem, tvojem, našem Odrešenju.
Moj grob je odprt in smem zaživeti svojo odrešenost, ki mi jo podarja Vstali Jezus Kristus.
Želim nam, da živimo v polnosti to odrešenje v vseh najbolj intimnih in odprtih odnosih.

Zapoj veselo o kristjan!

Katarina Zupančič

Dragi prijatelji želim: VERO, UPANJE IN LJUBEZEN VELIKONOČNE SKRIVNOSTI.
Moj Veliki teden se je začel v bolnici in tudi velikonočno jutro bo tu.
Prav nasmejim se, kakšne načrte sem imela in kaj vse bi delala doma.
Tako pa sem vse odložila in izročila jajca, moko, kvas,...v pridne roke svojih snah, svojo bolezen v roke in znanje zdravnikom,
svoje telo in dušo pa izročam v Tvoje roke Gospod.
Verjemite, da je ta moj VELIKI TEDEN LEP in vem, da bom čutila objem VSTALEGA KRISTUSA.

Janja Medvešček

Skrivnost Božje ljubezni : Bog je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih zato da bi po njem večno živeli. Neverjetna skrivnost, temna kot grob, težka kot skala na grobu, hladna kot mrtvo telo, grozna, kot je grozno v bolečinah umrlo življenje in nazadnje radostna svetloba vstajenja.
Iz čiste groze pridemo v čisto upanje,
iz čiste teme pridemo v oslepljujočo in oglušujočo svetlobo.

Veliko dela imamo, da se potopimo v to skrivnost.Eno življenje mora biti dovolj. Ne bodimo počasni in prizanesljivi do sebe.

Piroška

Zarja vstajenjskega jutra je odgovor na naša najgloblja hrepenenja in vprašanja o smislu trpljenja. Veselo veliko noč!

Janja Istinič

21.01.2019

Stržišče 2019

V gibanju POT v poletnih tednih pripravljamo tedne duhovnosti in dneve zbranosti za dijake, študente, izobražence, mlade pare, zakonce, družine in druge odrasle. Rdeča nit letošnjih tednov bo DARITEV. Lepo povabljeni!!
05.04.2019

Obletna sveta maša

Bliža se spominski dan na dogodek, ko je naš prijatelj duhovnik Vinko prestopil prag večnosti in odšel v Očetovo hišo. Tudi letos se bomo ob tej priložnosti zbrali v stržiški cerkvi svetega Ožbolta in ob grobu g. Vinka.
13.04.2019

Šola skupnosti

Četrta priložnost za srečanje na "Šoli skupnosti" bo od 3. do 5. maja 2019.
12.04.2019

Cvetna nedelja

491_9112.JPG

Spominjam se neke cvetne nedelje iz otroštva: prave butare ali pa doma narejene majhne in velike.

05.04.2019

Tiha nedelja

24.03.2019

Križev pot

Vabljeni na pobožnosti križevega pota.
30.03.2019

Kdo si, moj Bog?

862_6215.JPG

Veličastna in zmagoslavna je gotovost Božje besede, ki mi je v Svetem pismu dana v vsej njegovi resničnosti, zanesljivosti in nespremenljivosti. Kar je zapisano, drži, morda za razum še najjasneje v najbolj neposrednih in surovih delih, vsekakor pa je njegovo besedišče, tudi s pomočjo prevajalcev in razlagalcev, dojemljivo in jasno.

25.03.2019

Biti mama

je poslanstvo, ki ga živi mnogo žena. Utrinki od Popotnic.

23.03.2019

Vinogradnik ve

19.03.2019

Sveti Jožef

Jozef_XVIII_stol.JPG

Na praznik sv. Jožefa, ko začenjamo teden družine, izročimo naše družine in naše odnose varuhu Svete družine.

14.03.2019

»Kako gre čas, ljudje, kako gre čas!«

prepeva Adi Smolar v eni izmed svojih pesmi.

05.03.2019

Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš.

gf_krizani_3436.jpg

S temi besedami bomo začeli letošnji postni milostni čas.

01.02.2019

Popotniki svetopisemski maratonci

V torek zvečer od 22. do 24. ure smo ljudje "te Poti" "tekli" Svetopisemski maraton

01.10.2018

Študentska skupina POT

V simpatičnih prostorih župnišča župnije Ljubljana - sveti Jakob ima svoj dom študentska skupina gibanja POT. Srečevali se bomo vsak ponedeljek ob 20.00.
09.04.2019

Sveta maša

Na veliki ponedeljek, 15. aprila, vas člani študentske skupine vabimo k sveti maši.