01.04.2021

Veliki četrtek

Spoštovani in dragi prijatelji duhovniki!

Ob vsej drugačnosti in spremenljivosti sedanjega časa si ne moremo kaj, da ne bi iskali nečesa stalnega, trdnega, trajnega, zanesljivega ...

Kristjani to imamo, po milosti in zasluženju Jezusa Kristusa in po darovih - zakramentih, ki nam jih je dal, da bi lažje sprejemali in izpolnjevali Božjo voljo ter živeli po Božji postavi. Zakramentov pa ni brez vas!

Vaše roke so bile posvečene zanje! Minute vašega življenja se odštevajo zato, da jih čim več vredno podelite!

HVALA VAM!

Neizmerno cenimo vaše poslanstvo in Bog ne daj, da bi dočakali čas, ko vaša prisotnost med nami ne bi bila več samoumevna.

Potrebujemo vas, zato radi molimo za vas in za nove duhovniške poklice, zato vas podpiramo v vsem dobrem ...

Ostanite še naprej podoba Kristusa (trpečega in vstalega) na tej utrujeni Zemlji!

K. Z.