19.01.2023

Vinku Kobalu (za 95. rojstni dan)

Si zbiral mlade, jih za vero vnemal,
da srečali bi Kristusa v skupini,
molili in premišljevali v tišini
o Njem, da bi nas verski čut prevzemal.

Je znamenje kot oreh v lupini,
ki vodi do studenca, kjer zajemal
boš živo vodo, potnik se odžejal,
v pozornosti se čudil tej milini.

Tako si daroval nam svoja leta,
nas vodil v hribe doživetega izleta,
v zavezi dan končan bil lep je, dober.

Spomin negujmo, naj bo vera vneta,
tvoj rojstni dan prikliče naj poleta:
vse dobro, Vinko - naš modri sivi bober.

Ivan Lisac